Maciej

Mańkowski

Maciej
Mańkowski

Maciej

Mańkowski

W latach 1976-1986 pracował w Telewizji Poznańskiej jako operator i realizator obrazu. W tym czasie zajmował się w fotografii przedmiotem. Przedmiot ów występował zazwyczaj w makroskali, uwikłany w antynomiczne relacje z ludzkim gestem, innym przedmiotem lub samą formą. Są to prace zupełnie wolne, autonomiczne lub będące ilustracją do tekstów oraz plakatów. Zostały one nagrodzone w konkursie Fotografii Polskiej „Złocisty Jantar” oraz w Międzynarodowym Konkursie Fotografii „Satyrykon” – gdzie M. Mańkowski zdobył Złoty Medal (1980 i 1982) oraz Grand Prix w roku 1983 (współautor Jull Dziamski). Najważniejsze prace Macieja Mańkowskiego zostały też pokazane na wystawie „Polska fotografia intermedialna lat 80”.

Galeria sztuki artysty