Gallery of art ART VIP

ART VIP art gallery in Poznań offers sale and temporary rental of works of art (painting, graphics, sculpture, photography) from selected Polish artists. As a contemporary art gallery in a special way we want to appreciate the work of outstanding artists.
The artistic activity of ART VIP is characterized by high professionalism. We care for a consistent image of our clients and high-quality service. It is the only place of this type in Poznań, where you can see famous paintings, and then put them on the wall in your own home or at the company’s premises. Rental offered allowed us to create a space that resembles the best painting store.
The ART VIP collection gives the interior elegance, individuality, as well as refreshes and provides extraordinary visual experience. Painting galleries have recently become more and more popular due to for public interest in contemporary art. This field is worth getting to know better – and the rental of paintings in our gallery certainly contributes to the promotion of culture

Gallery of art ART VIP
ART VIP art gallery in Poznań offers sale and temporary rental of works of art (painting, graphics, sculpture, photography) from selected Polish artists. As a contemporary art gallery in a special way we want to appreciate the work of outstanding artists. The artistic activity of ART VIP is characterized by high professionalism. We care for a consistent image of our clients and high-quality service. It is the only place of this type in Poznań, where you can see famous paintings, and then put them on the wall in your own home or at the company’s premises. Rental offered allowed us to create a space that resembles the best painting store. The ART VIP collection gives the interior elegance, individuality, as well as refreshes and provides extraordinary visual experience. Painting galleries have recently become more and more popular due to for public interest in contemporary art. This field is worth getting to know better – and the rental of paintings in our gallery certainly contributes to the promotion of culture

Painting

Agnieszka Słońska-Więcek

Tomasz Perlicjan

Dominik Janyszek

Ewa De Luca

Beata Pflanz

Piotr Nogaj

Jarosław Powroźnik

Paweł Deska

Krystyna Róż-Pasek

Olga Bukowska

Dariusz Dencikowski

Beata Dencikowska

Arkadiusz Mazurkiewicz

Michał Mąka

Łukasz Józefowicz

Painting

Helena Szczypko

Liza Sak

Agnieszka Wojtal

Anastazja Kuczyńska

Julius Kegel

Krzysztof Koniczek

Sculpture

Dominika Rumińska

Krzysztof Śliwka

Photography

Maciej Mańkowski

Paweł Deska

Design

Ryszard Mańczak

Edyta M. Kasperczak

Partners

AGNELLA logo wool FINAL 26.10.2020_Obszar roboczy 1-400(1)
Logo Helvetia (1)_1146x295
essere_proc(1)
Austor logo czarne(1)
Poznański Prestiż
shePOZSIBlack-291138-Sheraton Black logo-PNG(1)
liga kobiet sukcesu(1)
sense(1)
e278f723 (1)
baltic(1)
BMpl nowe logo(1)
oneris
kegel(1)
logoTW
dottore(1)
Gallery of art ART VIP

Poznań Art Gallery

We are admirers of contemporary works by Polish artists. We are committed to making every visitor In our gallery, the visitor could get to know the works of people who have their own ART VIP collection. Our gallery art located in Poznań was also created to offer the option of renting a painting. Visiting us and taking advantage of this opportunity is the only such opportunity to have an outstanding work in your own home or business. Thanks to this solution, each interior will take on a new character – it will become an elegant place that it will delight contractors, guests and household members. By proposing this service, we contribute to the fact that even private the salon has a chance to turn into a real art gallery. As painting connoisseurs, we offer paintings from different styles – we help visitors choose a copy that suits their preferences. Realism, abstraction, modernism – these concepts are not alien to us, and this is best proved by the works decorating the walls of the presented one interiors. We guarantee that a place created by passionate people delights even the most demanding critics.

Why is it worth visiting us?

Bywa zaskakująca, unikalna, ale i niezwykle chwytająca za serce – taka właśnie jest sztuka współczesna. Twórcy prezentujący swoje dzieła w naszej galerii to ludzie niebywale kreatywni, wrażliwi, doceniający piękno otaczającego nas świata. Podziwianie ich pracy to dla nas ogromna przyjemność. Wobec tego zależy nam, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z dobrodziejstwa, jakim są ich obrazy. Zachęcamy do odwiedzenia i wynajmu wybranego dzieła.
Możliwość wypożyczenia obrazu wybitnego twórcy pochodzącego z naszego polskiego środowiska to niesamowity zaszczyt i pewnego rodzaju rewolucja na rynku. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że możemy odwiedzić wybrany sklep z obrazami, ale nie zawsze mamy możliwość zabrania ich do domu na krótki czas. To najlepsza opcja między innymi dla firm. Wnętrze przypominające galerię sztuki współczesnej z pewnością zachwyci klientów i wzbudzi podziw. Chcąc dodać element zaskoczenia, co jakiś czas warto zmienić aranżację. Własna, niewielka wystawa dzieł we własnym domu to natomiast idealny sposób na wzbudzenie zachwytu gości i możliwość zadbania o swój komfort. Obcowanie z wybranym obrazem pozwala bowiem przekonać się, czy dobrze czujemy się w jego otoczeniu. Galeria sztuki współczesnej i malarstwa w Poznaniu to miejsce stworzone z sercem dla wielbicieli polskiej kultury. Okazujemy wsparcie naszym rodowitym twórcom i pomagamy rozsławić ich niesamowite dzieła na arenie międzynarodowej!

Why is it worth visiting us?

It can be surprising, unique, but also extremely captivating – this is what contemporary art is like. Creators presenting their works in our gallery are extremely creative, sensitive people who appreciate the beauty of the surrounding area us the world. It is a great pleasure for us to admire their work. Therefore, we want as many people as possible could take advantage of their images. We encourage you to visit and rent the selected work.
The possibility of borrowing a painting by an outstanding artist from our Polish environment is amazing honor and some kind of revolution in the market.

We are used to the fact that we can visit the chosen one a shop with paintings, but we don’t always have the option to take them home for a short time. This is the best option between others for companies. The interior resembling a contemporary art gallery will surely delight and arouse customers admiration. If you want to add an element of surprise, it is worth changing the arrangement from time to time. Own, small exhibition of works in your own home is the perfect way to delight guests and take care of your own comfort. Contact with a selected image allows us to see if we feel comfortable in its surroundings.
The gallery of contemporary art and painting in Poznań is a place created with heart for lovers of Polish culture.
We show support for our native creators and help make their amazing creations famous in the arena international!